moto a2

EXTINCIÓ D'INCENDIS

Curs de Prevenció i Lluita contra el Foc

Especialistes en Seguretat

Apunta't Online a la nostra web

Slider

EXTINCIÓ D’INCENDIS

arrow-top-dch

Curs de 7 hores

El curs de prevenció d’incendis dota als participants dels coneixements necessaris sobre com actuar en cas d’incendi: com es comporta el foc, quina classe d’extintors i tècniques s’han d’utilitzar, tècniques de primers auxilis, sistemes de prevenció d’incendis, etc…
Els cursos tenen un alt contingut pràctic: es realitzen pràctiques d’extinció amb diferents classes d’extintors i focs reals. Poden impartir-se nostra zona de pràctiques o en les instal·lacions de la seva empresa (In Company) mitjançant les nostres safates ecològiques de foc controlat.

Curs Extinció d’Incendis_ 125€

Inscriu-te Online Ara

Extinció d’Incendis

TEÒRICA + PRÀCTIQUES

Tria centre

Tria l'horari

MAÑANA 8.30-14.30

Selecciona data

Marcador de posició

Extinció d’Incendis

125,00

¡ OFERTA LOW COST !

Categoria: Etiquetes: ,

Precio final

125,00

_CURS DE 6 HORES

  • 2h Teòrica en aula
  • 4h Pràctiques extinció d’incendis:
    • – Extintors, BIES, hidrants.
      – Foc exterior i interior.

  Material Didàctic
  Diploma Acreditatiu
  Assegurança Accidents
  Pàrquing Gratuït

_Precio final

125,00

Contingut del Curs

curs d’EXTINCIÓ D’INCENDIS

L’EXTINCIÓ D’INCENDIS

Oferim 4 tipus de cursos:

 >>

Curs Bàsic de lluita contra incendis

 >>

Curs EPI de primer nivell

 >>

Curs Epi de segon nivell

 >>

Curs Esi

Els cursos integren una part teòrica de coneixements específics i una fase pràctica d’extinció d’incendis en foc real i de primers auxilis en maniquís de reanimació cardiopulmonar.

img_cap_continua_galeria_05
MÓDULOS FORMATIVOS

Teoria sobre prevenció i Extinció d’Incendis

 ///Química del foc
 ///Classificació de focs
 ///Mecanismes d’extinció
 ///Classificació d’extintors
 ///Hidrantes, BIES, mànegues i llança

Teoria sobre Suport Vital Bàsic

 ///

R.C.P Bàsica: Ús de la mascarilla per a la ventilació boca-boca

 ///Tècniques de R.C.P.

Pràctica d’Extinció d’Incendis

 ///Control de mànegues i llances triple efecte
 ///Utilització de diferents classes d’extintors
 ///Foc real en simulació de vessament horitzontal amb extintor
 ///

Foc real en simulació d’armari tancat, paperera i monitor

 ///

Foc real en simulació de vessament horitzontal amb BIES

 ///Foc real en simulació d’explosió d’olis
 ///

Foc real en simulació de vessament horitzontal equip espumògen

UN CURS COMPLET

Pràctica d’Extinció amb BIE

Les boques d’incendis equipades (BIES) són instal·lacions que trobem en empreses i centres de treball per a la lluita contra Incendis. Utilitzen aigua com a agent extintor i són eficaços per lluitar contra focs de classe A (Materials Sòlids). Actuen en un arc delimitat per la longitud de la mànega i l’abast de l’aigua que llança. No ha d’utilitzar-se en focs on pugui existir corrent elèctric.

Pràctica d’Extinció amb Extintors Pols

L’Extintor Portàtil de Pols Química és l’eina bàsica per poder sufocar petits incendis sobre tipus de foc BC (Pols Química Seca) i ABC (Pols Química Universal).

En el curs s’aprenen les qüestions necessàries per utilitzar aquesta eina bàsica de lluita contra el foc: verificació l’estat de l’extintor, llocs i tipus de foc on pot emprar-se i forma correcta d’utilitzar-ho.

Pràctica d’Extinció en espais tancats

El curs ofereix pràctiques reals d’extinció d’incendis en espais confinats. Per a això es realitzen simulacions de foc en cabines equipades amb generadors de fum i foc real on els participants han d’actuar seguint protocols de seguretat contra incendis: com avaluar l’estat i abast de l’incendi abans d’entrar, com accedir a l’interior i com actuar en equip per extingir el foc.

El mòdul ensenya als participants a familiaritzar-se amb els equips de protecció individual que s’empren en conats de foc en interior (ús i manteniment d’equips de respiració autònoma, cascos, vestits de protecció, etc).

Pràctica d’Extinció amb Extintors de CO2

Els Extintors de CO2 o Neu carbònica són utilitzats per a focs en presència de corrent elèctric i per als tipus de foc de Classe B (Foc de Líquids) i Classe C (Gasos Inflamables), però la seva ràdio d’aplicació és major gràcies a les propietats del diòxid de carboni.

En el curs d’extinció d’incendis s’aprenen les tècniques d’utilització d’aquesta classe d’extintors: verificació de l’estat de l’extintor, llocs i tipus de foc on ha d’emprar-se, riscos derivats del seu ús i tècnica correcta d’utilització.

Pràctica d’Extinció amb Espumogens

Els Espumogens són concentrats líquids que barrejats en la proporció adequada amb aigua produeixen una escuma amb altes propietats extintoras.
A Zona F emprem aquests equips per fer pràctiques reals per formar als participants en l’ús d’aquests materials: quan i com han d’utilitzar-se els espumògens.

Marquem la diferència

Cursos per a Empreses

Realitzem cursos contra incendis per a empreses, adaptats al seu perfil de prevenció i a les seves necessitats horàries i de calendari. Els cursos es realitzen en les dates i horaris sol·licitats pel client.

Cursos Bonificables

Zona F és Entitat Organitzadora de Formació autoritzada per la Fundació Tripartida (Seguretat Social). Ens encarreguem de realitzar tots els tràmits per bonificar el cost de la formació contra incendis amb càrrec als crèdits formatius de la seva empresa.

100x100 bonificable

Pistes de Pràctiques

PASSEIG DE LA ZONA FRANCA, 51

Zona F és l’únic centre de formació que disposa d’una zona privada de pràctiques d’extinció d’incendis a la ciutat de Barcelona. Un espai únic de 5.000 m2 dotat d’aules on es realitza la part teòrica en aula i de camp de foc per a les pràctiques sobre foc real amb els diferents agents extintors.

Amb PÀRQUING GRATUÏT per a clients.

Transport públic

Passeig de la Zona Franca 51, 08038 Barcelona