camion

Títol de Transportista

A Zona F, realitzem cursos intensius per a preparar l'examen oficial de capacitació professional del transport (títol de transportista). A més, et facilitem el manual de continguts i els test d'examen amb preguntes oficials. Percentatge d'aprovats 85% en primera convocatòria.

El Certificat de Competència Professional per al transport o Títol de Transportista és una titulació necessària per a obtenir l'autorització administrativa per al transport de mercaderies o de viatgers (Targeta de transport). Aquest certificat s'obté realitzant un examen teòric de 200 preguntes tipus test i 4 casos pràctics.

A Zona F et preparem per a superar amb les 2 parts de l'examen de capacitació professional del transport mitjançant cursos intensius que s'imparteixen horaris adaptats a les teves necessitats (tardes i caps de setmana).

Els cursos tenen una durada de 60 hores lectives on es treballen a fons tots els temes i preguntes d'examen i es resolen diferents casos pràctics de desenvolupament escrit.

Aquests són els 7 blocs temàtics que es desenvolupen en els nostres cursos de capacitació del transport per obtenir el títol de transportista:

 • Elements de Dret Privat.
 • El transportista com a empresari mercantil.
 • Dret Fiscal (impostos).
 • Gestió comercial i financera de l'empresa.
 • Accés al mercat (normativa de Transports.
 • Reglamentació de vehicles pesants, càrregues i passatgers.
 • Seguretat viària i primers auxilis.

Un cop realitzat el curs intensiu i superat l'examen oficial els nostres alumnes obtenen el Certificat de capacitació professional per al transport (títol de transportista). Som el centre de formació amb un major nombre d'alumnes aprovats a l'àrea de Barcelona.

L'examen del títol de transportista és una prova teòrica que consta de 2 parts:


1. Test de 200 preguntes

La primera part és un test de 200 preguntes, cadascuna de les quals amb quatre respostes alternatives (a, b, c, d). Haurem d'obtenir un mínim de 100 punts. Les preguntes contestades correctament sumen un punt i les incorrectes resten 0,5 punts. Les no contestades no resten punts. Aquesta primera part de l'examen és eliminatòria (en cas de no ser superada no ens corregiran els exercicis pràctics) per això és important obtenir 100 punts en la seva resolució. La durada màxima d'aquesta part de l'examen és de 2 hores.


2. Casos Pràctics

La segona part de la prova consisteix a resoldre 4 casos pràctics sobre temes del programa formatiu. Després de realitzar els càlculs i raonaments pertinents l'aspirant haurà de triar entre 8 possibles respostes en cadascun dels 4 casos pràctics. La durada màxima d'aquesta part de l'examen és de 2 hores.


Criteris de qualificació

Per a aprovar l'examen de competència professional haurem d'obtenir una puntuació no inferior al 50% en cadascuna de les dues parts (test i casos pràctics), havent d'aconseguir un mínim del 60% del total de punts atribuïbles per al conjunt de les 2 proves.

Conclosa la segona part de l'examen (casos pràctics), l'aplicació corregirà automàticament l'examen i l'alumne podrà obtenir una còpia impresa tant del seu examen com de la nota obtinguda.

Si l'alumne supera la prova, quedarà automàticament inscrit/a en el Registre d'Empreses i Activitats del Transport com a persona que superat l'examen oficial de competència per al transport en la modalitat de mercaderies o viatgers per carretera.


Format de l'examen

L'examen es realitza amb mitjans informàtics, mitjançant ordinadors d'ús personal i l'aplicació desenvolupada pel Ministeri de Foment. L'aspirant contestarà les preguntes mitjançant aquesta l'aplicació, podent donar per acabada la prova en el moment que estimi oportú.


Lloc on es realitza l'examen de capacitació del transport:

Els exàmens per a obtenir el títol de transportista es realitzen a la seu del Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori en l'Av. Josep Tarradellas núm. 2 - 6 de Barcelona (molt prop de l'estació de Sants).

Per a poder presentar-nos a l'examen de capacitació del transport de mercaderies o viatgers (títol de transportista) es requereix el compliment dels següents requisits personals:

1. Tenir la residència habitual a Catalunya amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud d'examen.

2. Estar en possessió d'algun dels següents títols:

- Títol de Batxillerat o equivalent.

- Títol de Tècnic FP de grau mitjà.

- Títol de Tècnic FP de grau superior.

- Qualsevol títol de grau o postgrau universitari.

En cas de no acreditar el requisit acadèmic (FP grau mitjà o títol de batxillerat) no podrem presentar-nos a la prova.

Cada quant temps es convoquen els exàmens?

Els exàmens del títol de transportista es convoquen tots els mesos.


El preu del curs inclou les taxes d'examen?

No. El preu no inclou les taxes d'examen (25,95€) que haurem d'abonar per a poder presentar-nos a la prova.


Si suspenc l'examen quan puc tornar a presentar-me?

Podrem tornar a presentar-nos en les següents setmanes.


Curs Títol Transportista

Curso Teòric (60 h) Mercaderies i Viatgers Horari cap de setmana

Manual de continguts APP Test d’examen IVA inclòs

Curs
Títol Transportista

Per només 545€

Curso Teòric (60 h) Mercaderies i Viatgers Horari cap de setmana

Manual de continguts APP Test d’examen IVA inclòs

Reserva el teu curs

Centre

Passeig de la Zona Franca 51, BCN (Parquing Gratis)

Dates i horaris

El Certificat de Competència Professional per al transport o Títol de Transportista és una titulació necessària per a obtenir l'autorització administrativa per al transport de mercaderies o de viatgers (Targeta de transport). Aquest certificat s'obté realitzant un examen teòric de 200 preguntes tipus test i 4 casos pràctics.

A Zona F et preparem per a superar amb les 2 parts de l'examen de capacitació professional del transport mitjançant cursos intensius que s'imparteixen horaris adaptats a les teves necessitats (tardes i caps de setmana).

Els cursos tenen una durada de 60 hores lectives on es treballen a fons tots els temes i preguntes d'examen i es resolen diferents casos pràctics de desenvolupament escrit.

Aquests són els 7 blocs temàtics que es desenvolupen en els nostres cursos de capacitació del transport per obtenir el títol de transportista:

 • Elements de Dret Privat.
 • El transportista com a empresari mercantil.
 • Dret Fiscal (impostos).
 • Gestió comercial i financera de l'empresa.
 • Accés al mercat (normativa de Transports.
 • Reglamentació de vehicles pesants, càrregues i passatgers.
 • Seguretat viària i primers auxilis.

Un cop realitzat el curs intensiu i superat l'examen oficial els nostres alumnes obtenen el Certificat de capacitació professional per al transport (títol de transportista). Som el centre de formació amb un major nombre d'alumnes aprovats a l'àrea de Barcelona.

L'examen del títol de transportista és una prova teòrica que consta de 2 parts:


1. Test de 200 preguntes

La primera part és un test de 200 preguntes, cadascuna de les quals amb quatre respostes alternatives (a, b, c, d). Haurem d'obtenir un mínim de 100 punts. Les preguntes contestades correctament sumen un punt i les incorrectes resten 0,5 punts. Les no contestades no resten punts. Aquesta primera part de l'examen és eliminatòria (en cas de no ser superada no ens corregiran els exercicis pràctics) per això és important obtenir 100 punts en la seva resolució. La durada màxima d'aquesta part de l'examen és de 2 hores.


2. Casos Pràctics

La segona part de la prova consisteix a resoldre 4 casos pràctics sobre temes del programa formatiu. Després de realitzar els càlculs i raonaments pertinents l'aspirant haurà de triar entre 8 possibles respostes en cadascun dels 4 casos pràctics. La durada màxima d'aquesta part de l'examen és de 2 hores.


Criteris de qualificació

Per a aprovar l'examen de competència professional haurem d'obtenir una puntuació no inferior al 50% en cadascuna de les dues parts (test i casos pràctics), havent d'aconseguir un mínim del 60% del total de punts atribuïbles per al conjunt de les 2 proves.

Conclosa la segona part de l'examen (casos pràctics), l'aplicació corregirà automàticament l'examen i l'alumne podrà obtenir una còpia impresa tant del seu examen com de la nota obtinguda.

Si l'alumne supera la prova, quedarà automàticament inscrit/a en el Registre d'Empreses i Activitats del Transport com a persona que superat l'examen oficial de competència per al transport en la modalitat de mercaderies o viatgers per carretera.


Format de l'examen

L'examen es realitza amb mitjans informàtics, mitjançant ordinadors d'ús personal i l'aplicació desenvolupada pel Ministeri de Foment. L'aspirant contestarà les preguntes mitjançant aquesta l'aplicació, podent donar per acabada la prova en el moment que estimi oportú.


Lloc on es realitza l'examen de capacitació del transport:

Els exàmens per a obtenir el títol de transportista es realitzen a la seu del Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori en l'Av. Josep Tarradellas núm. 2 - 6 de Barcelona (molt prop de l'estació de Sants).

Per a poder presentar-nos a l'examen de capacitació del transport de mercaderies o viatgers (títol de transportista) es requereix el compliment dels següents requisits personals:

1. Tenir la residència habitual a Catalunya amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud d'examen.

2. Estar en possessió d'algun dels següents títols:

- Títol de Batxillerat o equivalent.

- Títol de Tècnic FP de grau mitjà.

- Títol de Tècnic FP de grau superior.

- Qualsevol títol de grau o postgrau universitari.

En cas de no acreditar el requisit acadèmic (FP grau mitjà o títol de batxillerat) no podrem presentar-nos a la prova.

Cada quant temps es convoquen els exàmens?

Els exàmens del títol de transportista es convoquen tots els mesos.


El preu del curs inclou les taxes d'examen?

No. El preu no inclou les taxes d'examen (25,95€) que haurem d'abonar per a poder presentar-nos a la prova.


Si suspenc l'examen quan puc tornar a presentar-me?

Podrem tornar a presentar-nos en les següents setmanes.


545,00€