camion

Curs Conducció Segura

Curs de seguretat i perfeccionament en la conducció orientat a empreses que desitgin formar als seus treballadors en matèria de seguretat viària i prevenció dels accidents de trànsit.

Comprèn una part teòrica sobre factors de risc i una part pràctica de tècniques de conducció on es practica la conducció en corbes, correcció del derrapatge, frenades sobre paviment mullat, etc..

El curs de conducció segura integra una part teòrica de sensibilització, on s'exposen els principals factors de risc i les mesures correctores i una part pràctica en circuit tancat (pista) on es perfecciona la tècnica de conducció a través de diferents exercicis sobre paviment sec i mullat, corbes tancades, frenades d'emergència, etc...

Teòrica en aula (1h)

 • Tipologia d'accidents de trànsit en l'entorn laboral, accidents in itineri i accidents in mision.
 • Anàlisi dels principals factors de risc (conductor, vehicle i via) i mesures correctores.
 • Anàlisi dels propis hàbits de conducció.
 • Conducció preventiva i pautes de seguretat viària.
 • Exercici pràctic sobre factors de risc amb ulleres de simulació alcohòlica.

Pràctica conducció en circuit (3h)

 • Posició correcta en el vehicle: ajust de volant, seient, miralls.
 • Exercicis de correcció del derrapatge sobre superfícies lliscants (aigua, gel).
 • Frenades d'emergència i maniobres evasives.
 • Traçada de corbes correctament a diferents velocitats.

Lloc on s'imparteix:

Pistes de pràctiques Zona F. Carrer 62 de la Zona Franca. Parcel·la 7. Disposem de pàrquing gratuït per a alumnes en el recinte.

Es realitzen cursos de conducció segura per a empreses, adaptats al perfil de risc i característiques dels seus conductors. Els cursos es realitzen en les dates i horaris sol·licitats pel client, en les quals reservem les nostres instal·lacions de pràctiques en exclusiva.

Cursos In company (instal·lacions del client):  S'ofereix també l'opció d'impartir el curs de seguretat viària a domicili, a les instal·lacions del client, mitjançant desplaçament dels nostres formadors i vehicles.

Cursos Bonificables (FUNDAE)  Zona F és Entitat Organitzadora de Formació autoritzada per FUNDAE (Fundación Tripartita). Realitzem tots els tràmits per a bonificar el cost dels cursos amb càrrec als crèdits formatius de la seva empresa.

Curs de Seguretat Vial

Teòrica + Pràctiques

Teòrica en Aula (1h) Pràctiques conducció (3h) Recomanat per a empreses Grup mínim 4 participants

Curs
de Seguretat Vial

Per només 125€

Teòrica + Pràctiques

Teòrica en Aula (1h) Pràctiques conducció (3h) Recomanat per a empreses Grup mínim 4 participants

Reserva el teu curs

Centre

Passeig de la Zona Franca 51, BCN (Parquing Gratis)

Dates i horaris

El curs de conducció segura integra una part teòrica de sensibilització, on s'exposen els principals factors de risc i les mesures correctores i una part pràctica en circuit tancat (pista) on es perfecciona la tècnica de conducció a través de diferents exercicis sobre paviment sec i mullat, corbes tancades, frenades d'emergència, etc...

Teòrica en aula (1h)

 • Tipologia d'accidents de trànsit en l'entorn laboral, accidents in itineri i accidents in mision.
 • Anàlisi dels principals factors de risc (conductor, vehicle i via) i mesures correctores.
 • Anàlisi dels propis hàbits de conducció.
 • Conducció preventiva i pautes de seguretat viària.
 • Exercici pràctic sobre factors de risc amb ulleres de simulació alcohòlica.

Pràctica conducció en circuit (3h)

 • Posició correcta en el vehicle: ajust de volant, seient, miralls.
 • Exercicis de correcció del derrapatge sobre superfícies lliscants (aigua, gel).
 • Frenades d'emergència i maniobres evasives.
 • Traçada de corbes correctament a diferents velocitats.

Lloc on s'imparteix:

Pistes de pràctiques Zona F. Carrer 62 de la Zona Franca. Parcel·la 7. Disposem de pàrquing gratuït per a alumnes en el recinte.

Es realitzen cursos de conducció segura per a empreses, adaptats al perfil de risc i característiques dels seus conductors. Els cursos es realitzen en les dates i horaris sol·licitats pel client, en les quals reservem les nostres instal·lacions de pràctiques en exclusiva.

Cursos In company (instal·lacions del client):  S'ofereix també l'opció d'impartir el curs de seguretat viària a domicili, a les instal·lacions del client, mitjançant desplaçament dels nostres formadors i vehicles.

Cursos Bonificables (FUNDAE)  Zona F és Entitat Organitzadora de Formació autoritzada per FUNDAE (Fundación Tripartita). Realitzem tots els tràmits per a bonificar el cost dels cursos amb càrrec als crèdits formatius de la seva empresa.

125,00€