camion

Curso Conduccion Eficient

El curs de conducció eficient ens ensenya com millorar la nostra tècnica de conducció per a reduir el consum de carburant i les emissions contaminants.

Està dirigit a empreses que persegueixin estalviar costos en combustible i manteniment dels seus vehicles lleugers (turismes, furgonetes) o vehicles pesants (camions, autobusos) i millorar els hàbits de seguretat viària dels seus conductors.

En el curs de conducció eficient s'aprenen un conjunt de tècniques que permeten aconseguir un important estalvi de combustible i una reducció de les emissions contaminants. Paral·lelament, aquest estil de conducció també comporta una reducció en els costos de manteniment dels vehicles i una millora en la seguretat viària (reducció de la sinistralitat).

Els participants són persones que utilitzen habitualment l'automòbil com a mitjà de transport, realitzant desplaçaments diaris fins al seu lloc de treball o en múltiples trajectes durant la seva jornada laboral.

El curs es realitza en una sola jornada (4 hores) i comprèn una part teòrica i una part pràctica on s'apliquen les diferents tècniques de conducció eficient en situació de conducció real. Les pràctiques poden realitzar-se en vehicles de l'autoescola o en els vehicles propis de l'empresa participant.

El curs de conducció eficient es realitza en una jornada (4 h) i consta de 4 parts:

Part 1. Conducció ‘a cegues’

En primer lloc es realitza una ronda de conducció no condicionada pels continguts del curs (‘a cegues’). Els participants han de conduir lliurement, tal com ho farien habitualment sense tractar d'aplicar cap tècnica o mesura d'estalvi de consum que no apliquin habitualment. El medidor de consum de combustible del vehicle (cabalímetre) estarà connectat registrant els valors mitjans de cada conductor.

Part 2. Teòrica conducció eficient.

En aquesta fase s'exposen detalladament les diferents tècniques i estratègies de la conducció eficient:

  • Ús dels frens i fre motor.
  • Acceleració i canvis de marxes.
  • Aprofitament de la inèrcia.
  • Velocitat i consum.

Part 3. Conducció aplicant les tècniques.

Realització d'una segona ronda de conducció on es posaran en pràctica les tècniques de conducció eficient apreses a la fase teòrica (punt 2). El professor adoptarà un paper actiu i corregirà els errors dels participants per a aconseguir una correcta execució de les tècniques d'estalvi de combustible. El medidor de consum del vehicle estarà de nou connectat.

Part 4. Anàlisi de resultats i conclusions del curs.

Per a finalitzar es comparen els consums de combustible de les dues conduccions realitzades i es calcula l'estalvi obtingut. Es repassen els errors realitzats i es reforcen els coneixements dels participants.

Impartim cursos de Conducció Eficient per a empreses en els dies i horaris sol·licitats pel client. Els cursos de conducció eficient poden realitzar-se a les aules i vehicles de ZONA F o amb els mitjans i vehicles propis de l'empresa participant.

Bonificació del curs (FUNDAE): El cost del curs de Conducció Eficient és bonificable amb càrrec als crèdits de formació de la seva empresa. Des de Zona F ens encarreguem de realitzar tots els tràmits per a fer efectiva la bonificació davant FUNDAE.

Curs Conducció Eficient

Teòrica + Pràctiques

Teòrica en Aula (1h) Pràctiques conducció (3h) Recomanat per a empreses Grup mínim 4 participants

Curs
Conducció Eficient

Per només 125€

Teòrica + Pràctiques

Teòrica en Aula (1h) Pràctiques conducció (3h) Recomanat per a empreses Grup mínim 4 participants

Reserva el teu curs

Centre

Passeig de la Zona Franca 51, BCN (Parquing Gratis)

Dates i horaris

En el curs de conducció eficient s'aprenen un conjunt de tècniques que permeten aconseguir un important estalvi de combustible i una reducció de les emissions contaminants. Paral·lelament, aquest estil de conducció també comporta una reducció en els costos de manteniment dels vehicles i una millora en la seguretat viària (reducció de la sinistralitat).

Els participants són persones que utilitzen habitualment l'automòbil com a mitjà de transport, realitzant desplaçaments diaris fins al seu lloc de treball o en múltiples trajectes durant la seva jornada laboral.

El curs es realitza en una sola jornada (4 hores) i comprèn una part teòrica i una part pràctica on s'apliquen les diferents tècniques de conducció eficient en situació de conducció real. Les pràctiques poden realitzar-se en vehicles de l'autoescola o en els vehicles propis de l'empresa participant.

El curs de conducció eficient es realitza en una jornada (4 h) i consta de 4 parts:

Part 1. Conducció ‘a cegues’

En primer lloc es realitza una ronda de conducció no condicionada pels continguts del curs (‘a cegues’). Els participants han de conduir lliurement, tal com ho farien habitualment sense tractar d'aplicar cap tècnica o mesura d'estalvi de consum que no apliquin habitualment. El medidor de consum de combustible del vehicle (cabalímetre) estarà connectat registrant els valors mitjans de cada conductor.

Part 2. Teòrica conducció eficient.

En aquesta fase s'exposen detalladament les diferents tècniques i estratègies de la conducció eficient:

  • Ús dels frens i fre motor.
  • Acceleració i canvis de marxes.
  • Aprofitament de la inèrcia.
  • Velocitat i consum.

Part 3. Conducció aplicant les tècniques.

Realització d'una segona ronda de conducció on es posaran en pràctica les tècniques de conducció eficient apreses a la fase teòrica (punt 2). El professor adoptarà un paper actiu i corregirà els errors dels participants per a aconseguir una correcta execució de les tècniques d'estalvi de combustible. El medidor de consum del vehicle estarà de nou connectat.

Part 4. Anàlisi de resultats i conclusions del curs.

Per a finalitzar es comparen els consums de combustible de les dues conduccions realitzades i es calcula l'estalvi obtingut. Es repassen els errors realitzats i es reforcen els coneixements dels participants.

Impartim cursos de Conducció Eficient per a empreses en els dies i horaris sol·licitats pel client. Els cursos de conducció eficient poden realitzar-se a les aules i vehicles de ZONA F o amb els mitjans i vehicles propis de l'empresa participant.

Bonificació del curs (FUNDAE): El cost del curs de Conducció Eficient és bonificable amb càrrec als crèdits de formació de la seva empresa. Des de Zona F ens encarreguem de realitzar tots els tràmits per a fer efectiva la bonificació davant FUNDAE.

125,00€