Formador CAPTotes les Especialitats

Converteix-te en professional de futur

Apunta't Online a la nostra web

FORMADOR DE FORMADORS CAP

arrow-top-dch

Formador Viàri Professional

Els cursos de formador ESPECIALISTA CAP ens permeten impartir les diferents matèries dels la formació en obtenció i renovació del Certificat d’Aptitud Professional per al transport (CAP).

Diferents
Cursos CAP

Matrícula Online

Tècniques de
Pedagogia

Certificat
del Curs

Borsa
de Treball

Líders en
el Sector

1

2

3

4

La imagen no esta disponible
La imagen no esta disponible
La imagen no esta disponible
La imagen no esta disponible

Fes click a

Veure Cursos

Selecciona un

Curs

Formalitza la teva

Inscripció

Vine i

Comença

Slider

Formador CAP

CURS TOT INCLÒS

_TU CURSO TEÓRICO

Tria centre

Tria l'horari

Matí 10.30 - 12.30

Selecciona dates

Marcador de posició

Formador CAP

990,00

¡ OFERTA LOW COST !

Categoria:

Precio final

990,00

_CONTENIDO DEL PACK

Curs teòric pràctic

  • Manual de continguts
  • Exercicis d’examen
  •  Examen al propi centre
  •  Diploma Oficial

_Precio final

990,00

ESPECIALITATS FORMADOR CAP

FORMADOR DE FORMADORS CAP

Conduccion-racional

Conducció
Racional

CAP Logistica

Transport i
Logística

CAP mercancia peligrosa

Mercaderies
Perilloses

CAP emergencias

Emergències
en Carretera

FORMADOR CAP CONDUCCIÓ RACIONAL

El contingut del curs consta de diferents mòduls:

///Mòdulo 1

Característiques tècniques dels vehicles de transports per carretera  | 30h

///Mòdulo 2

Conducció racional, segura i eficient | 60h

///Mòdulo 3

Seguretat Vial i Prevenció de Riscos Laborals | 30h

Requisits Personals

Per accedir a aquesta formació s’ha de disposar de qualsevol dels següents títols:

>>   Batxillerat

>>   Tècnic de Formació Professional de Grau Mitjà

>>    Tècnic de Formació Professional de Grau Superior

>>    Diplomat

>>    Llicenciat

>>   Permisos i Certificats Obligatoris

També és necessari acreditar els següents permisos i certificats de conducció:

>>   Permís C i/o C+E en vigor

>>   Certificat d’Aptitud Professional de Mercaderies o Viatgers

FORMADOR CAP EN LOGISTICA I TRANSPORTS PER CARRETERA

El contingut del curs consta de diferents mòduls:

///Mòdul 1

Entorn normatiu, econòmic i social dels transports per carretera  | 30h

///Mòdul 2

Serveis de transports per carretera i relacions amb els clients | 40h

///Mòdul 3Seguretat Vial i Prevenció de Riscos Laborals | 30h
Requisits Personals

Per accedir a aquesta formació s’ha de disposar de qualsevol dels següents títols:

>>   Batxillerat

>>   Técnico de Formació Professional de Grau Mitjà

>>   Títol de Formador Viàri

>>  Títol Formador CAP en Habilitats Docents

ESPECIALISTA CAP / ADR EN MERCADERIES PERILLOSES

El contingut del curs consta de diferents mòduls:

///Mòdul 1

La interacció didàctica | 22h

///Mòdul 2

Els mètodes d’ensenyament | 10h

///Mòdul 3Els mitjans i recursos didàctics
///Mòdul 4

L’avaluació de l’aprenentatge

///Mòdul 5

La programació d’un procés d’ensenyament-aprenentatge en formació d’adults

///Mòdul 6

Coneixements pràctics

Requisits Personals

Per accedir a aquesta formació s’ha de disposar de qualsevol dels següents títols:

>>   Batxillerat

>>    Tècnic de Formació Professional de Grau Mitjà

ESPECIALISTA CAP EN ACTUACIONS D’EMERGÈNCIA EN CARRETERA

El contingut del curs consta de diferents mòduls:

///Mòdul 1

Primers Auxilis | 18h

///Mòdul 2

Extinció d’incendis | 10h

///Mòdul 3

Prevenció, intervenció, sensibilització i educació vial | 4h

///Pràctiques

Extinció d’incendis 3 hores + Primers Auxilis

Requisits Personals

Per accedir a aquesta formació s’ha de disposar de qualsevol dels següents títols:

>>   Batxillerat

>>   Tècnic de Formació Professional de Grau Mitjà

>>   Títol de Formador Viàri

>>   Títol Formador CAP en Habilitats Docents

Borsa de Treball a Zona F

Els centres de formació ZONA F disposen de borsa d’ocupació de formadors especialistes CAP per facilitar l’accés laboral als nostres alumnes una vegada hagin realitzat els cursos de formador.