Cursos de Maquinària i Prevenció

Zona F és el centre amb una major oferta de cursos pràctics de seguretat i prevenció de riscos laborals per a empreses.

Som el centre especialitzat en cursos pràctics de seguretat orientats a formar als professionals dedicats a l’ús de maquinàries i equips de treball sobre les mesures preventives i correctores per a evitar o minimitzar els riscos en els seus llocs de treball.

L'objectiu dels cursos és el foment de comportaments segurs en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals facilitant a empreses i treballadors el compliment de totes les exigències en matèria de seguretat.

Som Especialistes.

Els cursos són impartits per tècnics especialitzats en el sector industrial i logístic. Els cursos d’extinció d’incendis són impartits per bombers de la Generalitat de Catalunya.

Formació teorico-pràctica

Tots els cursos de prevenció comprenen una primera part teòrica presencial on s'estudien en profunditat els riscos específics de cada lloc de treball i les mesures preventives necessàries per a evitar o minimitzar aquests riscos. Un cop conclosa la fase teòrica es realitza la part pràctica on s'aprenen a utilitzar equips, maquinàries, extintors o altres elements associats al lloc de treball i s'apliquen les mesures preventives i correctores apreses en la fase teòrica.

Cursos cada mes

Realitzem cursos tots els mesos en torns de matins, tardes i cap de setmana, per a adaptar-nos a les necessitats horàries de les empreses i dels treballadors. Som el centre de formació amb una major oferta de cursos pràctics de prevenció de riscos laborals en la utilització de maquinàries, equips de treball i extinció d'incendis a Barcelona.

Cursos In Company

Oferim l'opció de realitzar els cursos d'ús de maquinària i prevenció de riscos laborals a domicili a les instal·lacions dels nostres clients en l’horari i dates que millor s'adaptin a les seves necessitats.

Com a entitat Organitzadora de Formació autoritzada per FUNDAE (Fundación Tripartita), ens encarreguem de realitzar tots els tràmits per a bonificar els cursos amb càrrec als crèdits formatius de les empreses, aconseguint que el seu cost de la formació esdevingui neutre per als nostres clients.

icono flecha

Segueix-nos a Instagram

icono flecha

Segueix-nos a Instagram

icono flecha

Segueix-nos a Instagram

icono flecha

Segueix-nos a Instagram

icono flecha

Segueix-nos a Instagram

icono flecha

Segueix-nos a Instagram

icono flecha

Segueix-nos a Instagram

icono flecha

Segueix-nos a Instagram